Fination Resources palvelun rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Fination Oy
Tykistökatu 4 B, 20 Turku
Puh 010 274 3600
tuki@fination.net
www.fination.fi

Rekisterin nimi

Fination Oy:n käyttäjärekisteri.

Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
Iikka Laatu
Puh. 040 7762160
iikka.laatu@fination.fi
www.fination.fi
 
Tietosuojavastaava:
Simo Laatu
Puh. 040 5509647
simo.laatu@fination.net

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yritysasiakkaat ja palveluun liittyneet opiskelijat, sekä muut Fination-palvelun käyttäjät tai markkinointiluvan antaneet.
 
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yritysasiakkaiden perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, laskutustiedot.

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

c) rekisterinpitäjän ylläpitämän Fination-palvelun käyttöön liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot, syntymäaika, työhistoria, sukupuoli, äidinkieli, käyttäjätunnus ja salasana, ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot ja tiedot, jotka käyttäjä on antanut sovelluksessa.
 
d) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, henkilötunnus.

e) rekisterinpitäjän kanssa työsuhteessa olevan henkilön nimi, sähköposti, yhteystiedot henkilötunnus ja muut työsuhteeseen liittyvät henkilötiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmien tiedot, mobiilisovelluksen ja yhteistyökumppanit, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy palvelinhuoneeseen on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kirjattu rekisteriin.

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu rekisteriin.

Pyyntö tietojen tarkastamiseen, muuttamiseen ja poistamiseen tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilöltä.