Usein kysytyt kysymykset

 

Mitä verkostolla tarkoitetaan?

Verkostolla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijoiden ja paikallisten yritysten käyttöön räätälöity palvelua, jonka kautta yritys voi ilmoittaa työvoiman tarpeistaan suoraan paikallisille korkeakouluopiskelijoille.

Verkoston ylläpito auttaa tekijöiden ja työllistävien yritysten 

Verkoston avulla yrityksen on helppo löytää kriteeriensä ja rajaehtojensa mukainen osaaja palvelukseensa ilman raskasta rekrytointiprosessia. 

 

Miten voin rekisteröityä verkoston käyttäjäksi?

Verkostossa toimivat yritykset ja opiskelijat pääsevät kutsusta verkostoon. Kutsun kautta opiskelija tai yritys voi saada käyttäjätunnukset tietojärjestelmään. Hakemuksen verkostoon voi lähettää Ota yhteyttä-osion kautta.

Opiskelija saa tunnukset verkostoon, jos hän on aloittamassa tai suorittaa 3. asteen tutkintoa.

Yritysten osalta kutsun saaminen edellyttää, että selvitämme yrityksen taustat ja liittymisen tarkoitusperän. Etsimme verkostoon mukaan hyvämaineisia ja luotettavia yrityksiä. Verkosto ei sovellu yrityksille, joiden palkkaus perustuu provisioon.

Verkoston toiminta perustuu siihen, että opiskelijat ja heitä työllistävät yritykset täyttävät tietyt laadulliset kriteerit. Tämä on välttämätöntä, jotta toiminta verkostossa on saumatonta ja osapuolet tyytyväisiä palveluun.

Mitä YEL lainsäädäntö tarkoittaa ja miten se poikkeaa TyEL:stä?

TyEL maksut ovat lakisääteisiä palkan sivukuluja, jotka kartuttavat palkansaajan eläkettä. TyEL-maksuja pidätetään yrityksen oman henkilökunnan ja vuokratyötoimistojen kautta työtä tekevien palkasta. Se on palkkaa maksavan yrityksen suurin lakisääteinen palkan sivukulu. TyEL-maksun suuruus on 25,1 % työntekijän palkasta. Osa (6,15 %) TyEL maksuista pidätetään palkansaajan bruttopalkasta, loput tilitetään yritykseltä. TyEL pidätetään jokaisesta maksettavasta palkasta riippumatta palkan suuruudesta tai siitä kauanko henkilö on työskennellyt yrityksen palveluksessa.

YEL toimii eri periaatteen mukaan. Kevytyrittäjät eli laskutuspalvelun käyttäjät ovat YEL lainsäädännön alaisia. YEL maksuja ei pidätetä suoraan palkasta, vaan palkkaa nostava henkilö vastaa itse omista eläkemaksuista. Kuitenkin henkilöt, joiden työtulo on alle 7645 euroa vuodessa, eivät ole YEL maksuvelvollisia.

 

Mitä palvelun käyttäminen maksaa?

Rekisteröityminen verkostoon on yrityksille ja opiskelijoille maksutonta. Tiedotamme aukeavista työtehtävistä kouluilla, sekä käsitellemme ja välittämme hakemukset toimeksiantajalle veloituksetta.

Palvelun ylläpitämiseen liittyvät kulut lasketaan prosentuaalisena osuutena opiskelijan laskuttamasta työstä. Vähennyksiä ei tehdä opiskelijan bruttopalkasta.

 

Mitä kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan?

Yksinkertaistettuna kevytyrittäjyys ja laskutuspalvelut perustuvat malliin, jossa yksityinen henkilö voi toimia oman alansa osaajana ja laskuttaa yrityksiä tarjoamastaan palvelusta. Kaikki kirjanpitoon ja muuhun yritystoimintaan liittyvät toimenpiteet ja velvollisuudet on ulkoistettu laskutuspalvelun ylläpidolle, jolloin kevytyrittäjänä toimiva henkilö voi keskittyä varsinaiseen työhönsä. 

 

Kevytyrittäjyys yhdistetään usein freelancer toimintaan, jossa jonkin alan ammattilainen myy omaa osaamistaan käyttäen laskutuspalvelua. Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan mahdollista ainoastaan oman yritystoiminnan harjoittamista, vaan sitä voidaan soveltaa osa-aikaisiin ja lyhytkestoisiin tehtäviin.

 

Mitä toimeksiannolla tarkoitetaan?

Toimeksianto on opiskelijan ja yrityksen välinen sopimus. Toimeksiantoa voidaan pitää käsitteenä samankaltaisena kuin työsopimusta palkkatyössä. Toimeksiannossa määritellään yrityksen palveluksessa toimivan opiskelijan työpäivän pituus, viikoittaisten työpäivien määrä, opiskelijan laskuttama tuntityön hinta yms. Toimeksianto sitoo opiskelijaa ja yritystä toimimaan ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

 

Miksi verkoston kautta voi työllistää ainoastaan opiskelijoita?

Kysymys on yrityksemme arvoista ja siitä, kenen toimeentuloa palvelulla halutaan tukea.

Opiskelijat elävät taloudellisesti hyvin tiukalla budjetilla. Opiskelijoiden valtiolta saama tuki on nykyisin alle puolet työttömyyspäivärahasta. Tuki on yksinään riittämätön toimeentulon takaamiseksi. Osa-aikaisen työn tekeminen opintojen ohella on monelle opiskelijalle opintolainan nostamista mielekkäämpi vaihtoehto.

Uskomme opiskelijoiden olevan motivoituneimpia ja vastuuntuntoisimpia työntekijöitä.  Tämän lisäksi opiskelijat ovat paras ryhmä osa-aikaistyön jatkuvuuden kannalta, sillä he ovat käytettävissä usein koko opintojensa ajan.

 

Saanko rekrytoida opiskelijan omille palkkalistoilleni?

Fination Resources ei omista verkostossa toimivia kevytyrittäjiä eikä rajoita heitä toimimasta verkoston ulkopuolella. Yritys on halutessaan vapaa ottamaan opsikelijan omille palkkalistoilleen. 

 

Miten opiskelijan palkkio määräytyy?

Palvelua käyttävät yritykset määrittelevät työtehtäväkohtaisen palkkiomallin, eli hinnan joka maksetaan tehtyä työtuntia vastaan. Ohjelma laskee tästä summasta opiskelijalle syntyvän tuntipalkkion. Tuntikorvausta maksetaan vähintään alakohtaisten työehtosopimusten viitearvojen mukaisesti. 

Laskutuspalvelu tilittää opiskelijan puolesta palkan lakisääteiset sivukulut. Näiden osuus on huomioitu työn myyntihinnassa, eivätkä ne vaikuta opiskelijan bruttopalkkaan. Opiskelijan bruttopalkasta ei vähennetä TyEL- tai työttömyysvakuutusmaksuja. Tästä johtuen bruttopalkasta käteen jäävä osuus on suurempi kuin vastaavasta palkasta ansaitsisi palkansaajana tai vuokratyöntekijänä.

 

Huomioidaanko opiskelijan palkassa ilta-, yö- ja viikonloppulisät?

Verkoston laskutusohjelma huomioi alakohtaiset palkan lisät. Laskutusohjelma käyttää työehtosopimuksen viitearvoja tuntilisien laskennassa.

 

En löydä verkostosta henkilöä, joka vastaisi toimeksiantoni kriteerejä.

Jos oikean osaajan löytäminen verkostosta on hankalaa toimenkuvan kriteerien tai opiskelijan ammatillisen pätevyyden osalta, voidaan verkoston ylläpidon asiakaspalvelua käyttää oikean osaajan löytämiseksi.

 

Vaikuttaako aiempi palkkatyöansio YEL-tulorajaan?

YEL-tulorajaan ei vaikuta palkka, josta on pidätetty TyELiä.  Jos olet työskennellyt aiemmin palkkatyössä ja siirryt laskutuspalvelun käyttäjäksi, aloitat aina "nollapisteestä", kun tilannetta tarkastellaan YEL-tulorajan näkökulmasta.

 

Minne lähetän verokorttini?

Kirjautuessasi järjestelmään voit lisätä verokorttisi sähköisessä muodossa kohdassa "lisää liite".

Saat verokorttisi sähköisesti osoitteesta:

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/verokortti-verkossa/